ĐỒ HỌA

Lỗi font Illustrator khi chuyển file sang máy tính khác

Hình ảnh
Khi đưa vào Ai thì sẽ xuất hiện dấu chéo đó là nó lấy link từ máy tính, dẫn đến việc đưa sang máy tính khác sẽ lỗi hình ảnh. Nên chúng ta click vào embed để mấy dấu chéo.
trước khi xuất file in chúng ta nhấn Ctrl+Y để kiểm tra còn hình nào xuất hiện dấu chéo, nếu còn thì embed vào.
Về font chữ
Một số fonts chữ lạ khi đưa file sang máy tính khác sẽ bị lỗi font đặc biệt là đưa đi in ấn, nên chúng ta cần chuyển font chữ đó sang dưới dạng hình ảnh hay dạng khác
Chọn vùng văn bản, từ menu chọn Type chọn Create Outlines
Save và xuất file in Package

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *